Verkehrsminister guckt zu Operation geglückt: Autobahn-Brücke gesprengt

Zuletzt aktualisiert: