1. Meinung

Kirchenaustritt Ja oder Nein? Reaktionen auf Gedanken zur Kirche

Kirche : Ich glaube, ich bleibe: Warum ich mich (bis jetzt) gegen einen Kirchenaustritt entschieden habe

Vor einem Monat habe ich mich gefragt, ob ich aus der Kirche austreten soll. Die vergangenen Wochen zeigten mir: Der Glaube und ich, wir wollen es noch einmal versuchen.

niE Manto sit ,engvargen stie hic ihmc tim erd egarF gtbftichseä e:bah leBebin oder enegh? sE tlhüf icsh nchit na iew nei nt.aoM einK u,nderW nden enwn imelmcsh neDig esaepi,srn dnna ertehvg edi tieZ thgfüle slnh.rcele cIh ßwie zmu eipiBsle ,nctih ow die ageennnvgre zwie ooaarrn-CJhe hni din.s

ennW imlecmhs nigeD narpisees, nnda eushc hic cnha imnee eVlti.n Als aidVlrmi unitP neeni Kgier imt red ainkreU nba,neg trrnieene hci icmh dnraa, asw hic füehrr las Kidn ,att newn imr waest tsngA ta.emch loAs ngfi ihc rwieed na zu tbnee. endeJ enbd.A Lenag tahte ich asd ntcih hrem t,aneg umz Gülck rtvnelre nam ads .nihct uhcA nnew hci thcin anrda u,gblae ssad es ned nnehescM in dre airnkUe rsebse ,ehtg nenw cih rvo emd neacniEhlsf ienme änedH ,ltafe Aegun eichßsle ndu etswa rvo chim hin eemur:ml Es mtnim imr dei st.gAn idrceuknedBen, ssda ads theue cnoh euang os tug ,toktnienifur eiw las Ngjrnreuihe.ä Ich raw ogras alm ieewdr ni erd ciKr,he ad eahtt nam hcmi chson gnlae ncthi herm esh.eneg hcI abhe eien rzeeK tdennza.geü thüFle shci utg .an riW, ied rKeihc udn hci, habne sun ereiwd enaähten.rg

atnkiRonee ehrürbeancs nerunes turAo

saD tigle ecohjd ithnc nur ma iLed rde scneMehn in der aknrUie, donensr auch an dne neednl,Rüumgkc eid hci cnah mde eirchBt ltrhiee. chI teath daitm ngce,reeht ssad shic eivle ibe mir mleedn. beA,r ad inb hci lcr:hihe hcI tdh,eac irm irdw rde fKpo s.bgansreie asDs es ihcs dnjema ttru,a gnaz sciöphlner tim edr erKihc sin icrGhet uz nghee – ürf ieelv crshelhiic ncith ecihanf zu ee.tiezpakrn

chDo se hhcegas asd ueneag egn.tlGiee Die üuRleegk,dmcnn aelg ob rpe ialM, Pots ored isphlnecör – sei gteeinz rmi eiwz Degin, ied rim tuug.tn rVo lmael ewrdu mri uwetbs,s sads cih mti mienne groeSn nud gernaF cntih laeeinl bi.n nEgeii ezhtärenl irm, dass ise shcno gleänr uas nde nntnaegne eGnnrüd uertegaenst eesni. re,dO adss sei eradürb henkdanecn udn – eiw ich – uz alfu sieen (wieob imr taaflbuhg trrevcsehi u,rwed sdas edr sitKttnheaircru thcin so viel beAitr i)ts.

Ich ecmhtö enhIn iiegen rdeeis gMneunnei negem.tib maNne ewerd hic ekien nnene,n ennd irm ewudr hnca mde etTx ssletb suws,ebt ewi ösclnrephi asd Temah tis. nieE sneierL ieschrb rmi te:aw iM„r raw se bmei nesLe ftas s,o als bo ihc breles snedei extT secnbhreige htteä – so hsre pssta er nämichl fau imhc, minee engniee bslEneersi ndu hebsgernii nnfLrsbreeguheena ndu einme zreietiged ton,“iSuiat eni reeanrd äreetkrl ,mir sasd re zraw ltMiiedg eleibnb ew,llo reab für hisc ied etEiugscnhdn feretfnog ha:eb luGea„b ,aj hKirec i“ne.n

nEi grjenüer erseL, taew in emmein tAler udn iMdeligt im etmautLsgein roslaePart ma,uR bcrihes rmi egdoenfl ciarh,tNch edi chmi hers euetndrcei:kb aZwr„ ehba h–c i et–uall k nminee aztlP dugenne,f na dem ihc lestsb iavtk ederwn nkna, mu ewtsa zu ännrde na den eievnl cnUergkteeetiihng imener ehci.Kr brAe dei eag,Fr ob ich sad elals nrieamtgt nna,k lbbeit iremm d.“a

saW fraePrr sau erd Roeing uzm maTeh genas

sBrosndee cdbueinkdenre nadf cih, adss hics idsee chcnihNtrae ureq hcurd alle eltnrelasAssk etit.elnrev dnU adss cuah jeeienn,gid edi ishc im tlreA reienm eerltrßGno nedbif,ne chim eveehntrs – acuh wnne üfr ies nei tistAutr ichnt uzr beDttae h.tset

nEiieg eäterl nsMhceen cniherbteet rmi umz aeThm acbiuMshsr eermdu,aß asw nihne daalsm .hsgehac ä,elShcg Kl,rolntoe ubchaMrss.i Mri urdwe .hlhsccte hIc okntne incth esr,nehvte eiw man hanc nhoelsc Elnbresnise cihtn ntarseeut kn.an

isB hic igniee caethcihnrN nov htiielescGn .leiehtr So ewat nov rerParf sakrMu c,Naoily Poarts vno reTuLaenri-frebi nud eaknD im euainegttLsm im aolarstneP muRa Ti „rcrhIe. ebha wrza chnti ro,v aus der erKhci ustn,aetzuer earb rdztetmo eetbwg ch,im wsa ieS rish“cbee,n ihebcrs re ir.m Es senei ielve nce,nhMes eid hcis reegad itm esdien nadnkGee thnegeäcfsitb dnu re önnke se nihne itnch .envbüelr Er bot irm eni prhäescG a.n uZ esiedm amk es – gnewe lla emd ,iMst der ni edseir eWtl iarssetp ndu edr vlie latPz nmmiin et– nhoc ni.tch Aber ich wrede icmh itm mhi emsmezuennsz.at

oi,Web eweerndt itm mih, droe tim tcenaDh aKslu dnrBee aus blgK,ryul rde irm ieseslbg ban.ot enDn nvo emnsei fast tergesiidnie irefB awr hci rhes icetrebn.kud Dsas ein rtGceeshlii so neffo imt lla ned nnleegVurhfe m,uhget eid ni erd licnathseohk rcKhie siseptra d,sin ndeif hic art.sk

Nhac eisdne hcnreuifZst ntekaenr cih, eswio eeilv gäileuGb cthni setatue.nr iBe lla med hl,eniU dsa cnunulshiedg hesnencM rcudh rrtteereV der Kceirh fgüeuzgt u:erwd th,fülGe ndu chi nnak ehri unr anhc eenri nöishlpeernc gtsnzhiäEncu hgn,ee snid eid airleslntmee „ujn“nge enhtGlsecii hbtm,eü esdei ingDe htcni zu  e.nsreectvk

Wsa ide hciKre rfü hcim cörihpelns utdbeeet

Da sesbcshol ,cih sdsa dei irehcK für icmh asd is,t asw tejzt daeerg vro rieenm tHaürsu .tprsieas Dei leenki Kepalle am ,eSe ni rde chi neie Keezr eünd.zna erD Fd,feihor uaf mde hic gleeenitb seenMchn dei lzttee rehE e.eriswe erD Pefrrr,a erd lsa slaNuoik lvrekeedit rfü neein tnueg kcweZ eüsßS erlte.ivt

saW rürhfe eastpsri tsi, tsi erhhuiielcvnz (dssa hci fZuhersctni rhi,ltee dei all sad nu,eetgnle ist nürebgsi beeons rrhee)ccskn.de chAu ennw mhci eviel D,egin dei ihc rov eemni atMno enebiehcrsb h,bea hcua kaulelt cohn :trnöes aDs, aws orv enemir tsuarüH sp,itaesr utt irm wiiedergn .ugt Dei ee.alpKl reD .idroFhfe eDr arrP.ref

lcehAsidßnbe ncho uz neier Mi,al ied ich hertl.ie aemnJd ktisetirier hcim ratks fraüd, sads hic nov rneei insBrkseizehegu ca,hprs ni dre die cKhire ndu cih sun fdnniebe. Und dssa ich mti iener eFdiunnr, die ihc so eetlsn ees,h chnos lngea lhSucss hagmcet .eätth eDr hgeJ-i7r2ä iebrshc eturn n:rmdaee So„ nsdi wri lsa aBrut tim Citssrhu rraeehett.vi Wri snid in renei ,hEe ide Kcihre sit sola intch run driune“Fn.

riW sind nohc irmem in neeri kr,nsuhiBgszeeie dei ecKhri nud .chi rWi natthe eien seaPu ee,eintlgg jeztt lnwole iwr se asmngal ochn lminea ervshen.cu Ob dsa nnnuikotrefei ?dirw Uih.ncrse re,bA auhc ewnn gineei chna dem streen eBricht sanget, im foKp sie cih oscnh eeesut:tanrg hIc eublag, hci beil.eb