1. Region

Diskussion um den „Mohren“: Das sind die Meinungen der TV-Leser

Kostenpflichtiger Inhalt: Umfrage : Diskussion um den „Mohren“: Das sind die Meinungen der TV-Leser

Sollte der „Mohr“ aus Straßennamen und Zeichen gestrichen werden? Die Meinungen der Leser auf unserer Facebook-Seite könnten gegensätzlicher kaum sein.

ietS cWenho igbt se ekuonsisniDs redb,aür bo red fBgierf “„Mhro cnoh engtu sGwsienes rgehactbu dnerew nnka oerd äuighf ine Zencehi red rnignrDisukeiim si.t Acuh in rde ogineR riTre tahctu red orhM sla lsbdamtnNeestenia von ße,Sntra äatttetGssn eord ntkpAohee .uaf riW ehban esrneu eirsneenLn udn ersLe frgtg,ae wsa esi ovn edr leuekntla tetDbea hael:tn telolSn ide rnetnenpdseehc nmae,N hnZeiec ored Wpepan tedrnäge w?endre drOe eolslnt ise ?eebblin Afu rreneus eo-bFtkeoSceai ndu pre iMal abehn nus mreeehr urHdent tuZiefrchns trer.eich nA eireds eetlSl sipterneenrä wir eein nekeli a:wAhlsu

Mkei ah:iednRceb iE n ochsl idsmrrdenikieeirn gfirBfe lseolt lstdälogvni sau dem ar-hcpS und cratruSghbichef und imots achu vno cerhnldSi schv.edwienrn neDn odrt fgntä usasRimss nud sigrneunkimiDri na. ucAh ewnn dre mNae red ,etßSar des lPtsaez deor edr deiliEes estaw iiGhhcsshcetcel t.ha

flnogaWg Wlreet: nI meirne ttHtdmiasae mecoCh abg se tentmi ni red Statd niee oone.Mte-erkhhAp Nhac eriemn inKesntn hat iedmnan an red uniceBenzgh noAtßs emn.gnome yolufbirgSm rwa nei Mor.h unN teizr er ied Anuaeslg eisne hfOgt.säbescst

kelrUi artBl:e Ich ndeif, sad rWto orMh hta shitcn itm asssRmsui droe nkiegmrriDuiisn zu un.t rDe Neam reMaoo„hkphe“ent ridw ja usa med lnFinenimamae geel.tteiher eßieH in zlrette zq,eusneoKn drjee, dre edn aamenmiiennFl tgät,r stsmüe chis .bneenmnneu

Ralf neFr:er ahlüticrN ist es sr,itiasscsh gnuae iwe dsa rWot gN.eer lAs cih nie Kdni a,wr awr sda otrW regNe cohn eblugi.äcrhhc mZu Gülck igbt se ads oWrt uhete itcnh rmhe, udn ihc ,fhefo es grtehe msneei grcoalNhef ohMr g.neaosu

haRostwi :edZnre hcI idnef es ahnfeic unr i,utgrra ssda ielesv ennie arnndee eNanm enkmbmeo l.osl Egla ob horM roed nbnHgiuder. nWen es debgunitn äertklr dwnere lo,sl chatm hodc hafenci hdlcrSei .azud

xaenrdAal Ber:ua Es tah ienaednnm srötetg bis !jettz mrWau zetjt fua manel?i sE bigt crhesi viel tsrgecW!iehi

effiSt fe:rPieff ,mcSmlhi adss amn nnaneraßemtS .wus erädnn ssm.u io?Wse saW losl a?ds Ist dcoh nur conh ec!hrcllhiä

lvSii cä:hferS ürFhre bha ihc remmi onbtprefrhMöehocnk ssggeee!n So ßehein sie eib mir uheet .ocnh Und so widr se ben!eilb Udn hic bah rmi ien was dieba tgd!ahce

oAnku lMoa:y eenUrs iMeugnn sti itgelencih eg,al iwgthci ist ide nuneMgi ,eedrr die von mde trWo ftefebonr insd.

aFnkr saruMk ert:tiS ebGä es kneeni ssRsa,sumi ärew eseid suisDsniok eisrlb.fsügü

locNei Mien:eer nDna tsümse edr fiEerolt hrrwMleeoi ja cauh bunaemnnt rdwene ...

rAeands Dk:lo rE stpas tchni rmhe in rsneeu etiZ nud rde r,eBgiff osfner re ufa dne r“„hMo sal Buhecgnenzi für neine Mehnnesc tmi ldkernu rtbaaufHe rüdgent, olstel teeunnqoks tnfntree wn.rede

ilKadua seuMe:rll Wme enersu e,segnmngauNb gale um wsa es cihs ne,tadhl hnict aptss dero sei gar las rerenkmsdiiindi dero srcsihstsia ,ishenat rde sllo naidh eeghn, wo er .krmmetoh riW essnmü nus rüf se,nreu irvlnetzee nsnegtseilaeesne rfeeigfB dero naNem timbmest ihtcn incgf.etrherte

soiDr Ruecehrs: chI aebh lam ne tgeu deeI elgsen.e nfhEica ewzi ePknut arufd kb.nlee anDn tsi se eein öeratMeßrhsn. Wäer gtregs,nüi ewil ied nKonuemm ja os nasrep üs.nems

ivlOia Bet:nirus tibG es thiscn sriehcetigW afu erd W?tel

rsacMu sAnr: Es sit run nie moePrlb newn amn aaursd sien amhc.t ..

oMarc acrerRhaem:d mWrua an seatw nfthsalee,t was neeni os anetiveng uhoTc a?ht äzelUihng nntaSamneeßr dnu rsgoa ngeaz detStä uewrdn in rde tensgema sheiechcGt rsedie eWlt grennainwd enmlia ertevdrnä erod totmkelp nb.mnautne

akMr aPer:t issasmRsu ist dwgiir,rwtäe eniek egFa!r bAer so sganalm ennmhe die ihlndmeuieokrosmsSnosc rawidügrfge nFemor an! kcnPea rwi eid hacneS ad a,n ow eis am eihtndigslcnr sid!n

nraeeV amfrinPn: hIc algueb tih,nc asds edi erchpaS das eobrmPl s,ti donenrs asd eknaGguntd,e wsa drinateh tc.estk

Gertnü ur:htH ieW ,tgu ssad se ni taseDhdnlcu ssnot kniee bmPeoler tib.g

lqaPaues :Beptnuk hIc bin gnza lrka negge mRs,saisus irlasnedlg hacu nggee desie tdeikrniflbcmiheeÜp bei der eahnhrguWmn rmnchae .rfeefgBi ruN eilw nemdaj sla r„“ohM cbeztneehi wdir, ßhtie dsa t,hnic ssda hci snidee hennecMs nhcti .htcezäs

rePte leüM rl: aenm,Seatnrßn eid rwi utehe ,vgrbenee r enewd in niniege threehnnaJz hlwo ucha von dne uns legncdefnanho eeaenGreonnnit rg– däteen ewil sie nadn ihtcn hmre med isitetgeZ npeecthers.n oS its sda nun :aml Geshcchiet tsi nkei S,ee dorenns ien l;ussF leasl rndetä chsi arnwedgn.ni

Jnoantha orM:h hn,tucAg ugAn:cth riHe hcsitpr eni hroM! iseeD kisunsDiso htlae ich für leotbsnua sonnN.es erW ueztntb denn ttbei end rieBfgf onhc ni reebtaendwr moFr mi rcehagahbSpc?ur Ist se cinth eilv seenharrwhih,clci dsas irüferh dei egnäggin örWN-ert vdweetren ?nwdree izunH tm:mko susM ich imch nnu ob mnisee mehnancNsa ceäns?mh nWne aoeehrpohnMekt, h,nrateMßrseo féaC orhM ect eenbvrot r,wedne swa lsol cih adnn n?ut usA tualre fnergzwVueil ienem ndeuFnir teahreni udn rnhie nemNa amnnn?hee nUd was, ennw dei ahcu agnz luöicmghn iteßh? aD tehs cih ,nnda cih aremr .M.h.or

ninoK yan:K erD Breffgi its zneelevtdr nud debidigeeln gegbrüeen eimen Teli reneurs öglruve,eknB egngeerbü niere tnerd,heMii die in rsnerue aGlehslcftes oswisoe hnocs intlehtebciag .dirw reienM gnueMin ncha otlnsle eedis tnSreaß dun adeenr eOtr ahnc rnfOep dhetsurce aolknerloi liPotik dero siashsrctesri leewotaigilPz reod cahn eemni crnsaewhz hcsneenM tmi rinee rhuueeneng bLeenstusgilne nnnebat end.wer

aetRne :eoheMccthbanrs h,O mien t,otG hci ,nedek da ägbe es ndreae Srnoge. So nei hacrnSr,m alsts ,se eiw se ist!

georeG :Muteqra orhM ist ein dsuserchtue otr,W mew asd nicht ast,ps rde llos sreebs siene sbftüataretsarSgch kegurbnüecz! sE tis onhcs ine ztW,i üreb swa frü neine hcisnhcanwS uateugetzh utdkerisit wedenr u!sms

naSjo enu:Htr umWra smsu rihe llaes fua lmanei evndräret renw?ed irDees meNa rwa zttej so veeil heJar .os asD sti ein aNme dnu tha irmnee gMnnieu ncah chitsn mti sRmuasssi uz nut.

dfnriiWe nuBar: aDs sti frü hcmi ien steaw e,aevlttesr taiosnleeitdrl W.rto taH sichnt mit sRsasmius zu u.nt

fanetS S:tesil lPeinichre she‘gt tcnih! resAm sDc!ntduealh crhneiZtnuleegzis beblit eib rmi auhc Zugerlenn,szhectii asd riebettve rim rekien fua esirde .leWt

oGreg eBura: Dei eotenriaGn Z weßi brüe sda tWro horM tihnc hBcesied ndu tpalrppe emd aintramMse nach, ads ads otWr ohMr niirmsidrideekn .sei rMi unt ide k-nhMeoetnApohre orde csrhsioiteh rhsäteGusa zmu oMrh le,id ied rneut säetdingn inneungdnAfe ineeld neüsm.s Es ibgt igheeri!ctWs

dnRalo e:rrbhGdeun Deeis tteeDba idwr nus ni iene efieT eü,rhfn wo dei toarrensdebsn tBelün een.deigh Enei dovan, enntök sin:e stI eid abFer „“nruab conh egimztßeä nud sit eseid leuvleent mti emnie gemaI l,tbgee wo sisrishcstae kdanGeen öefrterdg nderew?

lkSie chse:rrSo asD rsött ochd alm agnz und gar nic,th se gbit chirlwki iercesthWgi.