1. Region
  2. Mosel, Wittlich & Hunsrück

Jugendstrafanstalt Wittlich: Ehemaliger Häftling wird Metallbaumeister

Interview : „Alleine geht es nicht“ - Vom Kriminellen zum Metallbaumeister

Mit 15 Jahren überfiel er mit einer Schusswaffe eine Tankstelle. Heute ist er mit 23 Jahren auf dem Weg zum Metallbaumeister. Wie ein ehemaliger Inhaftierter der JSA Wittlich die Kurve gekriegt hat.

usA  niklermlnei isrneeK uersuazechbn sit rh,sewc nwne mna ilnema ien eiTl edr znSee s.ti Elag eiw ganl die attareffsH eord eiw gtu ide nteIninnote .nisd ürukZc im elatn ldUfem tsi die gnrcheuVsu oßrg dnu eilve alhmese Ggeennefa rweedn älgiü.frckl coDh vro lmlea bei cghieJnuenld bestteh tfo ide e,nahcC hir bLeen ncoh zum reBnesse uz wedenn. So wie im Flla vno nSomi (eNam tgäedne,r eehis f)nI.o Im riweIntev ztrleäh re, aws er btrlee tha udn wer nhi auf imnese gWe geietlbte th.a

Si,mon iew amk se, asds uD asl genucehidrJl ocshn os rühf afu die ecishfe hnaB egtenar ?ibts

noS:im nieM areVt tah shci sietensm ltmptkoe sau dem neebL escessnhgo udn dire bsi üfnf Tage ied eocWh e.knuergtn rE atthe chau rvgeasegis ea,nhPs ni deenn er mchi egncgasleh h.ta In dresie etiZ heabn irw nov tarHz IV te.eglb cIh haeb se abre mirem ierwed euggneetl nud so at,neg las äwre nmei Vtaer rrrenG.ovßdeei hcI olwtle von neadenr keretitzpa nrw,ede oals bhea ich enie Rlloe ilstgee,p mu ihcm snitclhkü n.tuwefaurze uZ uHaes zu inse war rüf ihcm immer eein Zeti erd ksz.nuIneoenq Ich ntoken hecmna saw ich ol,wetl nhoe asds se jiaemgnrdden ekergtm e.ttäh

itM 14 rusedwt Du ovn neDnie Elenrt erenn,gtt lwie esi mit riD frrereüdbot .rewan Dhoc aus mde emHi sbit uD ngewe nrivecsherdee trnttSfeaa guesenolr.agf etUrn mdearen tsha Du nei toAu ot,enlhsge mu uz Mc nlDaods zu .efharn Wsa gnig mladas ni iDr vo?r

oin:Sm hIc ehba ien rübe dei nusnznqeeoKe thecnadhg.ac nI immnee eknrast nuunnsazgwBwerdeg wra lslae mgeilt.i hc„I emenh aj rnu das “Au,ot edhact cih im.r I„ch cemah ja nsithc ka.u“ttp ahacnD habe chi irweed ebi ieenrm eMuttr w.ohegnt chI tusesw eiw iknnsqtuneeo sie ,tis osal baeh ich das su.getntuaz hcI awr emimr rwueset,gn ggin htinc erhm rzu Shlceu dnu teath uhac edn toemtplk lcfahnse .sernFeekursid tMi 15 banhe dei nrDego dnna anenwidrgn nrbüahde gn,ommeen rvo lmlea koolhAl udn imamnApthe. uAhc nnwe lleas siceehß w,ar tehlüf chi imch admti nesitgnews .reessb Es arw wie ni nerei rewllPalea.lt

Udn iew taksm uD dzua, enei nkaltelTes imt eneir fScswhuafse uz arebü?lnelf

o:miSn Ich eahtt nemaenjd n,nenreeegktln edr sochn livee erhaJ mi nnsieägGf sessgene .aht iWr eanmk auf dei eoeicrghlr edIe: s„asL dnu ohdc mal ied leTnsetkla “nerl.fübeal solA nsdi wir imt eeimn Reevolrv catnhs zur nektalseTl .gagnneeg eaAnmtipmh hamct nenie mosnhms,geul abre asl es cirlhkiw iowste r,aw rwa chi tim ineme glSach nrütnc.he cIh heab sapnhcie gtnAs oeknembm udn bni ienefnegrro, iwr abehn se aebr ecrunogzehgd ndu 0001 urEo e.ebturet Das rwa htcins ins.esloefolsPre sDa wra tmeiDmhu nud hedguijncler ishn.Lcniet Es teäth elvi lmesicrmh geensuah .knöenn Wnen nam lrteä wir,d irwd eenim rtse al,kr wsa amn da hclieneitg atehcmg th.a

ieW war es für Dhic als 1Jerägrih5- sni nsäegnGif zu esnsm?ü

:mnoiS Im neigäfGsn haeb hci mimre eien lloRe glpei,est nru mu iene lmgsöhcit ggrneei teaSfr zu mbekon.em Vro crhGeit awr chi nei etgdseimü äHfhnecu ,denEl dhwneär hci hcmi rov inmnee nFdrneue rebtüsetg a.hbe Dsa ebnEsigr wearn ierinbhvale Jhear neäGfsgn,i urzest ni erd SJA Setf.hatdcifrs roDt bhea ich auch nafeanegng uz fkenif udn rcshuvt,e imr nneei menNa uz nhmc.ea hcI baeh edi ceCnah tuneg,zt mu himc vno vehoerrinn lsa erslaekti dnHu zu kveaunref. Ich thdeca r,im hci cahme las Resus niee uppGgrnreui ,auf cersha eeutL mu mhci udn tesze emnie niegeen Rnelge curdh.

nUd ads hat kn?irituetonf

onmS:i gnfnAas .ja Wri bahne Lutee ps,rsrete ide endaer rpefvfenfi ,beanh ocdh negrniadnw gign der suchSs ncha hninte s.lo achN eenir cgMeearinesläshs mit reien aednner Gppeur mak hic ni ttfainlsaIhoos dun sda ws‘ra. rMi ehordt tmi 18 rheanJ ide gernVelgu ni dne cnszngrhvawleeEu.lo cIh cedtha rim iesce,ß„h ad kann cih hcitn .hin Da nteisz ied rtcgiih nehtar ,duenH dei kenmer of,rtos ennw enmajd nur os ut.t“ solA heab chi mihc fau eid Srothailezepai .aselsingene

dnU saw sit sua nieDer Gruppe erweondg?

inmSo: Es bag nhca red leiSchägre ine etafchnehsiGrvrre gneew ngeusEprrs und .eöetrvrKulgeznrp iZwe Taeg rvo erd urgnedhaVnl aenkm edi neander afertitnIhen uz mir und aebnt cihm, eid leolv lcSudh der eüoVwrrf fau hcim uz ehnme,n adimt ise ehre sanemuor.km dUn sad hbea hic uahc tcha.gme ebAr rde eegi,zni dre mihc anachd cbnsueeh amk, raw menei uter,tM ossnt danmie.n Ab edm nktPu beha ich aells tnrihe rmi .leasegsn

Die eTrhapeni udn nAsulubnedgi in edr ASJ lthiiWtc dnwere thnic vno anell geöhimcnl Insnsase neoamngnem. aWonr eigtl sd?a

:Somni itM edr iaSzitehlrpeoa ist es so: erW ieb dre Tpheiare itamtchm, lgti ni ned Aegnu dre eandnre als eonerbghc. nMa rdaf, nnew amn ieesmn Rfu ictnh dcsahen lwi,l inkee uceaabefnafegsmGhistn renb.nüheme lmnEia ahbe chi cmih wreeetigg nde eaEgwssensn zu nhceib,se aols ath emeni eiarlbeatnzSirio weiz dtennuS mti rmi grtedee dnu hcmi vor die halW glt.steel newertEd hci eimne es ertns roed chi ankn ied irhpeeaT snaverels. eiS ath mir tggz,eei dsas se ehelitcgni igtcrhi dmum tis aufdra zu tahen,c aws euetL nvo imr en,enkd ied ihc ine eerweds.ehi dUn hic twsue,s ies hat .Rehtc

dUn tha eid ahrieTep eatws cha?betgr

ion:mS ,aJ aahcnd nigg mieen Kreeirra tesil .rgaebuf Ich aheb hicm icrghit itm mneien brnoemPel btsfaes udn es aht ichs tgu elta.hnügf sE raw sad etesr ,alM asds hic mnei nmserola etGcihs eeggtzi hbea dun das kam ivel ebsres .an hcuA ied Absiduulng ni erd ntenrnie crosShesile aehb chi aa.gnnfeneg Die ehictesrl eZti gnievrg iwe im lFu.g

aWrum esnkdt ,uD nsdi disee Tpahirnee so ?igtihcw

So:nmi cIh abhe vleei ritfIethane eee,gsnh die hfnaeci urn iehr etZi sassegeneb bhnea nud eedrj anvdo wurde lläkfr.gicü Die isdn maemgknrsueo und editrk ederwi ni ihr tlesa lUef.dm sE ist ien hers wrersehc geW asl zAiub tmi mauk Geld dnu ilnerke uWhongn alnez.rkmmuko Da tteierbe eenin mi vllgogezuRle enerik uafrd orv. nMa abhcurt aehcfni die e,hMncesn edi gB.sozenpnsuere iMen ubdlirsAe in dre eirSlcsehso rwa zum eBslipie rseh witcgih rfü cm.hi Er raw rshe lihechr zu imr udn hta imr ahcu alm nis sGcihte ,eagtsg enwn hic ihm fau dne Scka ngnggaee ni.b Er ath cmhi alehdnbe,t wei dei dranene ,tsndeneBetei ntihc eiw ienen nf.nngeeaGe

chNa rde fnirteeg siluubAdgn in dre SJA lcttWihi smttuess uD Dhci für ennei obJ wnree.bbe eiW rhscew wearn für cDhi dei rgrcuwspeh?eäseBnegb

ionmS: lAs edi Faur bei enmmei enrste shBueärwegrpbcnesg teör,h adss cih ineem busgAuidnl im esgänGnif amchtge e,bha rwa esi elstmra .fbfa eMin ubi,deAslr edr rmime mti dbiae raw,  aht hsic ketdir zniacswdhe estlgelt und edi Kuh mvo Eis .tglohe rE ath rih ke,ätrrl wie eid ibAnsudgul ni red JSA laätfbu nud asd re ürf cmih grütb. dUn es tha legfo.hne noV den wzie ne,neteUhmnr bei enden hic Vheäsergesgorlclputsn tt,hea eltwlno mhci bedie eni.lensetl

sabGutl uD, Du httäets neho eDenin ebrsAdilu eeni aChecn im gwrecsänupgBrbseeh ?bthgae

mSoi:n n,eNi ndan tehtä chi znag cshlthcee anKret eab.thg Es sti eine hres wgheuntone itutaniSo dun nam tsteh ehsr retnu cr.Duk aMn glte shic eahnSc tzur,ech dei man dnan erba weried .istesrgv Ohen elfHi its se afu djnee Flal .hsercw

aHts uD onhc tkaKotn zu nmeieleahg trihMintaf?eitne

mn:oiS hIc ehtat ma gnanAf onhc oKntakt mti ne.Leut Abre achmen hnbea hcsi urn gatasnsep udn tcnhi ihtrcgi an nhrei rPbleenom etgte.arbei nI rde Threeipa btig se so nneei m,tMeno ni dme nam ecihhrl zu ihsc sit dnu es gztbiu dnu cahu alm brüe nemnaheuneg gDine d,reet wie mzu sleBipie u.Scht

eczIhwnsni hsat Du enei eeinge Wgunonh dnu huac eneu F.nueedr Wei giwhict tsi es Drniee nenguMi ,anhc ads tlae ebeLn nhac der Htaf etrhin icsh uz ss?alen

:oniSm anM smsu dsa haemnc. Der ttnaKok zu scolehn nLeeut hzeit hdic ni notmuesemnrFt nur iwered ner.i enDn wnne erd tsruF ma gßrentö i,ts egnau dnna ist amn eäpnfcgmlih üfr sad ebeLn rdova dnu dseies eneurhswbtce Güfhle.

aWs war nhca Dernie atfH eid ögrßte urorHngdsraeufe rüf hc?iD

Sion:m asW cihm hacn rde iZet ni edr JAS trbsarcehü tah disn die anhcsm.Mnseense chI ndats ni obzlneK na ierne lAmpe und awr hcaand plmetkot rtbeezrüfleu.ti sE tis aebr greelenl eswta agnz sneda.re ßDenaru usms anm hcis um laels eberls mmeür.nk nenW du denn ntaArg ichtn lssett,l ltelts ihn ee.krni saD tis eib emall so. Oneh nmie ydHna wäre ich g,uimfehcnsasse dnne cih mssu eslla mi eKrnedal eiantgne.r

aMnhce da die lhoeatiipzrSea erdo ied dlubniuAsg neien etrchs?Unied

ioS:nm rlah.üNict mI roaNlollzuvgm hnoe rhieeaTp wrdi anm hpeuürtab ihntc fau ied csthalleeGsf itvreerboe.t Man nkna ,adeennimn rde in so neiem Miieul gtunerwse aw,r ußnrdae senletinlh nud sgane c„hma .mal“ Die cnheseMn hgene rmemi edn beqnmeeu eWg.

Du thsa ztejt niee sg,unuAlibd eneni enstef oJb nud ibst nun uaf dme esebtn eWg auMsltbtamlereei uz erdewn. saW dknets Du, ath eib riD den rstiecenhUd ?thcaegm

nm:ioS lmsaaD enabh elal tasgeg d„u tfsdra sda thinc mc,a“ehn leasl raw irmme run igt.vena bAer irneek hat mri neie krkZtuivestfsppuene gtzeeig. sBi ich hnca ltiiWtch km.a ieD sLöngu ist jaemedmn zu izgee,n aws er ann,k was re uarfd t.ha ichltüraN nettha neeim terEnl auch ee,lPormb srdeie Ptnuk sit hsecd.a eAbr ihc teäht mri ohcsn ghs,nectwü sads mri manjed idees itskePreevp erfrüh enbgeeg t,etäh siened .ltHa Um tasew zu dnnäre rhtbuac anm sBis, pDiziinls dun ueL,et edi enmie Hnee.lf e,Luet dei tchee rbdoiVrle sndi. leAline tgeh sda tchi.n