Leserecho

Zum Thema Fruchtfliegen meint dieser Leser:

Goden Tach Wilbert, also dat mat den Mökken hon mir och daheem. Mein Nobbert, de Scheierports Kläs, hot gesoht, eich müd roden Wein an en Glas kippen. Die Mökken dieden dat triken un am Glas ersaufen. Eich hon et probert. Äwer ken Mükk as an dat Glas geflochen. Moss dat en schlächten Wein gewäs sein. Eich son och net, wo eich den gekooft hon. Karl Joachim Hofstätter, Niederkail