1. Region
  2. Trier & Trierer Land

OB-Wahl in Trier 2022: Wolfram Leibe (SPD) - Der Amtsinhaber im Porträt

OB-Wahl Trier : Der Bub vom Dorf will Oberbürgermeister bleiben

Vor der Wahl des künftigen Stadtoberhaupts am 25. September porträtiert der TV die drei Kandidierenden. Heute ist der Amtsinhaber an der Reihe: Wolfram Leibe (SPD).

erW omWalrf iLeeb sSamtasg savimtrogt otfruvenfh ni dre ar-aM odre dre aeitßslurPna ebgen,get lteosl shci ctnih zalul ehrs ne.wundr hI„c nib tsaf edenj samStag rdto. aDs tsi fetser eelisdnattB iermne ennsuian,fh-cWot“euEkord satg re. Eni„ eeonebwsilegnn tuRl,ia tise ihc in erriT w.onh“e Udn nseei tmi prahmickset utz.neN In edr Bckäerei bzrlOte fautk re „mit h:eretwMr Zu nmiene glnibeeet nebgleLazuenr igtb es ad remim ine shfdurncilee rotW ndu nhösec gegengnBenu tmi dne henMecns ni er-NT“ird.or

Und das cnthi rtes tise 21,04 asl dre etehu i2äger-Jh6 fua ensier iemslangter famu-aprWTohlk einne rgßenöer anetrntsgekaBhid ni edr ttadS egrane.tl eBi zbOretl & Co. ruedw re oshcn 0028 zum untedmanSk,m lsa er dei eigLtnu der utgAenr rfü rietbA ni rde Dchssaaetbrßa morbeüemnn thta.e

2120 twhsecele re in ied hsfehsgcüäfuGrnt in dre dininRotergeakoli Wraren-Bbeüdtetmg erd aetsngeBuundr frü reiAtb ni ar.tSttugt cohD er akm ckrzuü in dei Sa,tdt edi re lelh„nsc ogensau geoeweinnbln httea ewi eFib.ru“rg iSte emd .1 rilpA 2051 sti Leeib heCf mi tRshaua ma tnofihueAusrg – nie ,oJb dre dem M-aPnSDn eisgws cntih ni ide igeWe getgle drwone is.t

BhWlaO- ni riTre 2022: eiW omrlWaf Lbeie cnha rrieT kma

Es awr mi üFeshrmrmo 6,019 als edr nohS enies argsnmenB dun ernie lPuesetolszrnti ni ßeirGimh, renie eeG0lnieee-dSn-0e0m1 ebi ,ebirguFr sad hitLc dre letW rtkecible – a„ls zttele uasgtHerub im t“!Or

rDe tach hJear rlteäe rBeudr udwer eehr lnadirigg stliPoz,i erhdänw lrWomaf neien skczkcaZriku gh:etlnie hacN dem cbshllatuaspcsusuHh uaf ied c,asshhferlWutcits ltMterie feeRi, iAb ndu nnad audtuiurm-SJ brgerF,ui( burH)mga – erd nröTüerff rüf niee arKieer iwet üreb ide decsbahi ragHt,oienmie rbae enbe cuha eiken httätieseblinSrkldvecs üfr e,nd eiw er ,gsat bu„B ovm dLan. uDaz eehst ih.“c enSie rntEle r(„Wi setnmem da!)s“ äethnt icsh r,tmmgekeugl um hin zu ztee.tüutnnsr

haNc nievle heJarn esd „ednurersaBedpfenils“s snid ieLeb nud isnee uarF Anaerd dnaS ,(7)5 osnsefroPri der lgsehinnec iasacesrfncwhsthpS an der nUi e,riTr itm rceohtT unaeiPl ,2(2 ietSudn)tn in escasdtunlhD leteärts tdaSt a„sl maiFeli n.“aleetgd iSte 8012 onhenw sie uaf mde .tesbrePigr

voFitra frü eid BlWha-O in rTrei 02?22 So bhneetezic cihs amroWfl ebeiL tcnih

eiW es theereiwtg, dsa„ nhedectneis ied lienähneWnr udn “häl,rWe gats iLbee nud iwets eid ioeFelrrltvona twei von ,schi acmth reba eikn hHel sadura, asds re e„srh reeng eincheetmwra edrw“ü las phtteSdbtu:oara sE„ tbig hnco vlie zu u,nt was hsci in den anegenregvn ebniaewzlih anreJh sau leieirevl Gneürdn tihcn im cstünhgewen pTome tah atnovrebnrie .slensa“

noCr,oa hk,traAmfo lKlftl,yu KekigUn-raier – „iWr seümsn eabr hacu neusenr enungriee sunafrrdguneeHero etcegrh nw“e.edr Lebie ntnne las elsBieepi dsa tePrjko uFweeaehrc dnu die eageaenTnhrurits „Ih(c inb bad,ie deibes fau ned egW zu rbnni)eg“ dun ide ooKnidesgulrni sed estnsdäicth alusHtsahe „(rVo nCraoo war adnL in )ct“hiS. zruK :astsfge slao ied rütcFeh dse eutnr esiner geieR tsngeäe huac tbsesl ?reennt ieLeb tdhiiepwrrsc n.icth

sasD mhi red jtneSoizpb im aRuhsat inrthweie Spßa mhtca dnu nhi hrse tvo,etmrii tgezi re ebi vleine ieteleenGeg.nh Er ostrlevbai – cniht tsre ni taek-mnlpfhiaeZW – ien sinesmem ßMa na mennieTr uhca ruaabßelh ra„nerlmo bi“iAeeesnrt:tz eAr„b wurma hacu t?hinc iMtse eegh hci uaf ningaduEl zu sentVgna.ntrlaeu nnWe edr scBuhe dse sgürebsribterOreem ütsewnchg i,ts andn werä cih cdoh ein herhscctle s,raimAtbhen wnne chi tcnhi ehnggii.n“ Aeeßmrdu sei asd kieen :nshßbatinreEa hIc„ erde tmi ned hcnesenM, rrhefae evli berü uneres atdSt ndu nrele diea.b Das tsi üfr mchi igiwcht und gitb vlweoertl lmpIs“eu. Wre asd Gseprcäh tim mhi shenuc ,iwll diwr hauc ni edr egnMe iletch düi:ngf Der nMen9te,1ra-M-7 sit ieen tfhahwar ruhreegnsaade lsieteiökrhcPn und atbrehw tsste lgntaHu udn unsFgas.

nIh zu eärrng, sti ecs.whr nuamAhs:e n„enW mna mhci lsa ebnSwcha cn.zteheeib chI nbi .dr“eBnea

mlaahncM ahutct beeiL snpanto huac vöglli guelmeednnta a:fu twaE im esooinsatMdl „hc(I bin ostlz fau die a.tnhtrcEi ieS tsi ierwed nei egust iägldhsnceAsuh für Tie,rr)“ rbae huac bie ned sRloil nud end rsRömsletrrot-m,aodaGi erod embi -pOAoiiK-nenr in dre u.Taf omiWt wri ebi ltuurK ränw:e „sDa its ennbe nndeteiraim okcnhe unrse bobH.y iMnee rFua udn chi sidn rseh o,rhf sdas sad Agbtnoe nnu edwrie iügpp ,i“ts tboetn e,Lbei erd ni eirTr umz i-lanFinsReg ernwgedo ,sit raeb mit dem alän“trnaket„Ngoi eizV “.mftl„deer

Wsa mtkom hcan erd ahOWB-l ni reiTr 022,2 llasf es rfü nhi ctihn tr?heic

nUd swa s,it ennw re am 52. emtrebpSe (ernimT rfü enie vtelnulee eoenndigtw halw:hcitS .9 rkoebt)O tnhic ni msinee tmA lsa Sbtphdotaeutar igbteästt rwdi und reien dre denaner tndKeaanid ide a-WlBhO ni eTirr nn?gteiw „Dann gthe ied letW nhtci enu,rt dnu chi drewe in ejdem allF sib mzu eetnltz Atsetriagb ma .31 zräM 3220 forpsileelnos iacmhtnewree ndu vcbtrtlsslnedäihse menie iNcefhrlaogn oedr meinen cloahrNfge “nebeitna.eir

hSic inhlcaeßnesd sfua ietllAtne ihzzreuueüzkcn ählt er frü„ ttmpleko uc.hasesngselos Ihc eedrw ntich idhaem unziets,mr nrnesdo ichm wderei erd tunAerg ürf eAtrbi uzr Vgnferüug etelsnl dun elwgömcirehise uideswbnet takiv e.“nis beAr elerbi wineithre satmsgas auf uaiEtsonurfk mi ealrMtavire ?ghene L:iebe evi“Di!nf„ti

Die iisgtcthenw Isofn ruz O-WhalB in rTrie ltanerhe Sei hir.e iWr mirinefnoer Sie eßremuda derbü,ra wei eid falwrieBh nkintroieftu dun saw bmie etttmlSizme uz tbenhaec tis.

rsiDee exTt dwure am 002.22228. flh.crnitöfevet