1. Sport
  2. Basketball

Basketball-Nationalteam in Trier: Ohne Dennis Schröder, mit Joshiko Saibou

Basketball-Nationalteam in Trier : Rödls Olympia-Plan: Das Team ist der Star (Fotos)

Für Bundestrainer Henrik Rödl ist mit der Olympia-Qualfikation „ein Traum wahr geworden“, in der Arena steht der Feinschliff an. Zwei frühere Trierer Spieler sollen dazu beitragen, dass Tokio für das Basketball-Nationalteam zum Erfolg wird. Ein Star wird sehr wahrscheinlich fehlen.

  Enlmai gneeg cahiMle odJnra elinp.se Ggene dne bseetn asBltlbrkaee rllae t,neZei wei nih eid BNA hülzkrci nhoc e.nnnat sAl negujr lpreSei engeg sda egßor odlI – dnu asd ni mniee eneldgrnäe e,Tru nri nwhäred die bahle eWtl a:ucustzh sDa berelte keirHn lRdö sal äi2rJr3g-eh ibe den slOnmiecyph iepnlSe in olraacBne 2.199 aDs hcsdeute mtlaeatnoiNa raw wrza geeng asd raetm-SeUmaD mloepktt cohnalecsn – rbae wsa ahmtc sda cns?oh iDe :ennngirEru ez.aunlhabbr

rDürbae wlli öldR, esnniwcihz 52 arJhe ,alt chnit gßro eednr ma ndaeR dre etnTniaginhiesir am ihotcwtM in esiern elatn eHtaim .Trire aDs esi aj aegln r.eh mAderßue hredt cihs ibem irBdtaesunenr laels um sad eaellutk T.aem hicNt um ezienlne iSerl,pe bo ies nun rov rtO isnd (iwe skJhooi buiaoS) deor uahc hntci wi(e enDisn r.cöhSr)de eWi eilv him ied uiiktQnlifaao frü ide eOpnlmycsih iepeSl eteteudb – udn diatm rde nguprS rentu ide enbtse lwöfz sNiotantleama der Welt – asd egtiz bear deies ss:aueAg is„enE mniree nßegor znlbLsieeee ar,w ad mhlocna zihnnmmeuko sla a“rn,rieT agts re dme T.V saD„ eein doer dnaere Mal älhtrez amn iene etdno.eAk rebA eid itZe arw eien nazg ae.edr“n

sasD chis Rdlö und sad aDemBB-T üfr eid eaAnr Treri sal bonttersugioVerr fau Tooki nsienthcdee ha,t sit eniek os ßroeg reha.crngsuÜb rDe enBdauirrsnte etnnk hrei escllai,h „ nbi aj ucha aivrpt föret nhoc ni ierT.“r Dsa fmedUl, edi tuL,ee ide ngunrggsebiiTniand,en dsa ketnn er te:ssneb Hri„e nbhea wri uns hauc consh ni rde nithgnerVeega owhl .üghletf ürF imch tsi es lainhctrü ahcu swtae sed.Bsreone Es its sad kfpeeetr eiA“nbmte.

dUn ni eTrri hta sda eTma hlwo hcau rhem eRhu als in dne teoMro.plen mZu itedinganneiMr am Mtcitwoh tha hcis eni esgtu dDzunet saeioJtnlrun ,ndelameget arbe dsa sti ucaabüs.rherb

rüWeobr udrew ma endaR dse rTsaiginn enosecgprh wure:d

eiD esucnhted Asihnesctu ni oi:koT

Mti mde Sgie im atiirrnofaitnekiusQlu rov hezn gnTea ni pSlti hat dsa BeDm-BTa ürf enie eenkil rnacÜhreubsg oggrest – gaesGtreb Kineoatr orde auhc med eeudchtns grnnelaiFeg lBisareni wenar nvo neivle tnpxeerE eid bereesns Canhcen rgeuinmäte onwed.r nuN tgeh se ebi dre resnte anplyOiemal-heiTm iset 0208 ni edr hspepanGuper egegn ltiIna,e grNaiie nud r.ilsanAute Aus end ired ernpupG eniqairulze hsci wesjeil eid enbedi reprnttzElisate nud ied zwei neebst ttnreiD frü ads naltlreefi.Vie rkeoentK leiZe tnnne Rödl rvo dem Trenrui tic.hn s„E sit cohsn eni sher ßroerg oEgrl,f ssda riw usn ardfü futeiiqzalir a. nehb riW nelwlo dsa tjzte üiefrrenhtew und urefen sun ufa djees “.eSpil

Die cna,hneC sdsa einDns drheScör ochd ncoh mzu emTa ßsöt:t

reD arB-SANt ahett nhac der rghncoifelree Qialu chon mla gesrhäscutdzlin eeeIrsnst an ylapimO ed.unekbt ed,crhröS dre in dre geeaenrnngv zStpieeli üfr ied Los gelsneA kasreL eulfai,f selietp aber hscon bime Trfnueauiioiastl-iknQr mi rkoscihtnea ilStp tihnc üfr nde DB,B lwie frsecnesnarVguihrge ltugänrke leiebbn – für ied csih owhl cuah eekni suöLgn tbha.nna kHnrei lRdö atlnp heno dne srauuepiA:fbel Wir„ hgene davno su,a ssad asd tschin .“iwrd

eiD riiKtk na edr ormiuegnNin esd rsErire-Txe Jkosiho baoiu,S erd im vneegegnnar aJhr anch der liheaTemn an totnea-eroniDasoCnronm in erd rKtkii satendgne :thtae

Jokhios boaiuS raw mi gstuuA 0022 nov moekeTl taBkses nnoB enntslsae ,noerdw geewn rnßstöeeV ggnee ied Cmzomhah-ncntn.ußearSao hlSirpcot ergbüeeutz der hJrge1ä-i3 im on.lurfsraiQetitaknui

ürF öRld ist sad mTahe dhrcu. i„Wr enhba usn ni lelan niSeepl asl rxetme egtu anacMtshnf nr.ptetsiräe eedrJ ibgt rfü dneje islDe ela. Mnhnfstaca sit dei rgßoe käetSr dnu oJoikhs sti neTiel i n,vaod“ gesat löRd ma coMih.ttw Er ateht boiSau 1102 las njgenu ieepSlr uas nerliB hacn Treir tehg,lo wo edr ufilAbpreeasu sbi 1230 stpeeil. eeiKn ürtgUsenntuz emabk oubiaS ovm lAscrtenerethpeh udn errnhefü lakneegBBT-eoTml aitBsna oh,terD edr ncah aiuboSs ugneiominrN ttrtetiewg et:hat r„She g,irwrgüdfa wsa imeb BBD tss.pr“eia

obaiSu hflüt hsci dgnaeeg mvo aeTm tsbluoa emenoamnng I„c(h eennk aj hncame epelriS etsi tsaf 20 “r)eahJ:n eiD„ tmSgmiun tis iotßgargr ndu dsa ocshn ties emd sernet ,gTa an dme rwi szmneuma n.dsi Wri sisreenfuok nsu fua e“ls aandBtkb.le eiD sssiukiDno endif unr ni rde “leunt„Aweß tstat .

rieTr ies rüf ihn ieen egcihiwt oatiSnt eewsg:en a„Ds war red nigsieEt in mneie iriraekPeror,f ich ehba die Stadt in urteg rn.nuringeE Es awr dei etres riihetgc tanStio gew von auszheu, saw hcnti urn brllsisacbh,keaet sednonr cuah mechsncilh angz eievl ueen psteS bdeetuet tah,“ gatse re edm T.V

cehtrbÜrsa arw ioabuS hnitc onv ensrei Nrmninu:ieog ch„I eglba,u asd cieohrtlpS sti edr ubaotsel kosFu rfü Hirnke ö,dlR dmura war ihc ihtnc oßrg e.brsahrctü aDss edi eKrnoesvort nei bnssiceh npaSnugn trhctmeigab t,ah rwa b“.asabrhe aiSubo tliepes etluzzt in si.mRe oW er ahnc edm Seromm lipsnee ,dwri ist chno eno.ff tErs ilaenm reedw rfü inh tim der eTminleha na edn hmicnyslpOe liSeenp ie„n sirKhamunteid h.“rwa

oVn der errirTe MAePa-V/GlHGl zu dne Lso gAesnle Lakres udn ned Wnnogtisah :rdiWsza

hAuc ein BlegKeoDl-B dnu NSeerliBpA- retdnbive enegsii imt Terri: Icasa nBoga )– 12( edr üteireggb rNedewuie ipetsel 31102/2 ni dre BLBJ rüf .iTrer cI„h bin mlsda mrmei tim mde Zug rtrenu nhac reTi,r rwi lisnepte in dre alHel ma oBhfhna )eG/a.GMHAlV-l(P aDs raw enie oeloc Tperup eutnr aTrrein Jposi “jB.nkaso In dre ennegeagvnr Sioans tleepis Bgona rüf dei anWhsintog aris,zWd rvuoz bie den oLs eenslgA askreL. cAhu miJneaer Borkucn arw amalds shonc in Trier - rde Kiranead ssieitrtsa in iedesr Weohc im nt.eaamrBe-BDTir

eNebn csIaa aognB sit Mtrozi enWrga erd eieizgn ieplSer mi daeaK-p,Oyilrm erd ni erd gennveregna oaSisn in rde ABN spieetl. ldRö ilwl erab dme ena,M1re-Mtn-21 von edn nldrOoa Mcagi hnict  FX“las-kt„roa hse:ne ei„B usn ist die fntahnMsac prm.ufT dJeer nnka ad lma was dsBeereosn mce in.otaMhzr tsi eni Tile onva,d rbae ihc ugaebl seeurn oßrge täkeSr i,st asds rwi htnci os higrtci snucreueznah d.isn“